Service

1 BESTÄLLNING AV SERVICE

 • Utför de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen.
 • Notera produkttyp och serienummer (står på produktens typskylt).
 • Allmänna villkor vid beställning av service.
  Ladda ned här
 • Kontakta servicepartner: Garantgruppen
 • Lämna en så noggrann beskrivning av problemet som möjligt.
 • Ha kvittot till hands vid servicebesök.

 

2 RESERVDELAR

SKLOGO_1 Liten

Söderkyl AB

 • Markörgatan 3
 • 13644 HANDEN
 • Telefonnummer: 08-556 962 00
 • E-postadress: info@soderkyl.se

 

3 ANDRA FRÅGOR

No Fields Found.